Družstvo Viktorina LOCA

Jsme z Příbora a jsme Družstvo. Naše družstvo je mladé, ale v roce jeho založení uplynulo už 170 let od vzniku prvního družstva na území současné České republiky.

Created with Sketch.

O nás

Jsme družstevníky, protože věříme, že spolupráce je lepší než konkurence. Pospolité hospodaření, kdy se lidé sdružují, aby společně snáze uspokojili své potřeby, je nejstarší formou ekonomické aktivity. Družstevnictví znamená spolupráci. Členové jsou spoluvlastníky, rozhodují o činnosti družstva, pracují pro rozkvět družstva a jsou otevřeni dalším zájemcům o členství, kteří sdílejí stejné principy a hodnoty.

I když i družstvo musí být finančně úspěšné, chce-li přežít, není finanční zisk jeho základním a mnohdy jediným cílem, jak je tomu u mnoha jiných obchodních společností. Družstva jsou založena na skutečné svépomoci, svéprávnosti, demokracii, rovnosti, členství a solidaritě.

Jedním z prostředků a prvním konkrétním počinem pro dosažení našich cílů je otevření družstevního obchůdku Viktorina LOCA v uličce Politických vězňů (dříve Mariánské) v Příboře. Nejde nám o pouhý byznys, rádi bychom distribuci dobrého jídla spojili se vzájemnou podporou a pomocí, a se společným uvědoměním, co to znamená mít přístup ke kvalitním místním potravinám. Nechceme naše dodavatele tlačit s cenou dolů a zároveň bychom rádi, aby kvalitní potraviny byly dostupné pro každého, kdo o ně stojí.
                   

        
Protože nás zajímají souvislosti, usilujeme o proměnu vnímání vztahu člověka k přírodě; zajímá nás tedy také stav životního prostředí. I proto náš obchod funguje na principu bezobalového prodeje. Odmítáním jednorázových obalů předcházíme vzniku opadu a snižujeme náš podíl na znečišťování a kontaminací přírodních zdrojů.

obalů

kvalita

DOPAD NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEdí

Provozem družstevního obchůdku

V souladu s našimi stanovami usilujeme o rozvoj místní ekonomiky cestou zajištění potravinové soběstačnosti, protože distribuce místních potravin přispívá ke zmírňování změny klimatu.

PODPORA MÍSTNÍCH

podporujeme místní zemědělce a výrobce potravin

JASNÝ PŮVOD

prodáváme potraviny s jasným původem

PREFERUJEME

preferujeme dodavatele aplikující metody hospodaření s ohleduplným vztahem k půdě, vodě, krajině

BIOKVALITA

máme v nabídce část produktů v bio kvalitě

BEZ OBALU

bezobalový způsob prodeje, stejně jako zkracování cesty potravin a šetrné hospodaření, znamenají ohleduplnost k životnímu prostředí

FÉROVÉ CENY

snažíme se o férové ceny  – pro zemědělce, zpracovatele i pro spotřebitele