Historie

Created with Sketch.

Od potravinové iniciativy k družstvu

Všechno začalo v lednu 2014 pozvánkou na společné promítání filmu In Transition 2.0 v městské knihovně v Příboru. Sedm účastníků se shodlo na tom, že by se chtěli přidat k aktivitám, které byly přestaveny ve filmu. Základní myšlenou filmu bylo, jak se vyrovnat s klimatickou změnou a ropným zlomem – zdola, jako zodpovědná občanská společnost. Vzniklo neformální sdružení Příbor v pohybu.

Svou touhu po změně a chuť přiložit ruku k dílu jsme vložili také do přípravy a prezentace projektu Tajemná zahrada. Chtěli jsme využít potenciálu místa přerostlé okrasné školky a pozemků ve vlastnictví města k přerodu v lákavý společný prostor utvořený v přírodním stylu, jehož součástí měl být lesopark, komunitní zahrada, ovocný sad, přírodní koupací biotop, land artové prvky. Zahrada měla být místem k setkávání, aktivnímu i pasivnímu odpočinku, sdílení, tvoření. V polovině roku 2015 odhlasovalo zastupitelstvo města, že nebude žádat o dotační podporu projektu úprav veřejného prostranství z Nadace Proměny a projekt se tedy realizovat nebude. Činnost neformálního sdružení ale pokračovala.

Věnovali jsme se přednáškovým aktivitám, kurzům, instalovali sousedské knihovničky; tématem číslo jedna se stalo „jídlo z blízka“, lokální potraviny,

Důležitým mezníkem bylo otevření coworkingového centra koncem roku 2014, které se pro další období stalo místem setkávání podobně smýšlejících občanů nejen z Příboru. Začátkem února 2015 se tam uskutečnilo setkání zájemců o komunitou podporované zemědělství s místními zemědělci. V té době již třetím rokem fungovala jedna větev KPZ, odebírající v sezónu pravidelně ve čtrnáctidenních intervalech bedýnky se zeleninou, čítající nyní asi 30 odběratelů. Na setkání přišli farmáři se svými rodinami, kteří nabídli produkty ekologického zemědělství, konkrétně zeleninu, produkty z kozí farmy a telecí a hovězí maso. Povídali jsme si o významu „jídla z blízka“, dokonce jsme na setkání založili jako první v republice KPZ s výlučně mléčnou produkcí.  Postupně se rozeběhlo i společné jednorázové objednávání dalších lokálních produktů (čerstvých lisovaných olejů, kuřat, ovoce a zeleniny), které si zájemci odebírali od dodavatelů.

V únoru 2015 jsme se také domluvili na uspořádání prvního festivalu sousedského vaření, nazvaném Restaurant Day v Příboře.  Pevně stanovené datum konání vyšlo zrovna na tradiční nedělní Valentýnskou pouť, která je hojně navštěvována veřejností. Sedm „restaurací“ nabídlo výsledky svého domácího vaření před místní základní školou nedaleko místa konání poutě, proto nebylo těžké přitáhnout pozornost kolemjdoucích. Ani ne za 3 hodiny byly všechny dobroty vyprodané. Nová netradiční komunitní akce se hned napoprvé vydařila, dala základ tradici, kterou se snažíme alespoň dvakrát ročně připomenout.

Úspěchy jak snahy zprostředkovávat místní potraviny (především ve kvalitě bio), tak akcí Restaurant Day natolik nadchl některé členky neformálního sdružení, že začaly přemýšlet o vhodnějším způsobu předávání lokálních produktů, a rovněž o možnosti společného vaření a výroby potravin z místních zdrojů. Nemělo jít pouze o samozásobování vlastních rodin, iniciativa chtěla obohatit nabídku čerstvého jídla na místním trhu obecně. K tomu však byla zapotřebí vybavená kuchyně splňující náročné hygienické předpoklady. S cílem zmapovat možnosti vhodného pronájmu jsme oslovili místní samosprávu, zatím jsme však vhodné prostory v Příboru nenašli. Nápad na sdílenou komunitní kuchyni, kterou si může na jakoukoliv dobu pronajmout každý, kdo na vlastní zodpovědnost vyrobí a nabídne čerstvé potraviny k prodeji, ale nezapadl. Naopak, uvědomili jsme si, že za provoz takové kuchyně musí ve vztahu ke kontrolním orgánům někdo zodpovídat, což už není možné realizovat na neformální bázi činnosti.

A tady někde byly první zárodky přemýšlení o založení družstva.

Na několika setkáních se zájemci o založení družstva jsme diskutovali o možných konkrétních aktivitách. Shodli jsme se, že budeme postupovat krok za krokem, nakolik nám dovolí naše finanční možnosti a vstřícné okolnosti.

Dne 13. dubna 2017 se sešlo 10 zakládajících členů na ustavující schůzi – toto setkání se stalo základem vzniku Družstva Viktorina LOCA.

V říjnu 2017 se družstvo představilo jako dodavatel cateringových služeb na mezinárodní konferenci Pro půdu – Pro život, která se konala v Piaristickém klášteře v Příboře. Netradiční občerstvení z lokálních zdrojů slavilo mezi účastníky konference úspěch.

S ohledem na neutěšený stav životního prostředí, ve kterém se v současnosti Země nachází, jsme se rozhodli pro snahu otevřít bezobalový obchod. Od léta jsme hledali vhodné prostory, mezitím jsme pokračovali v aktivní podpoře KPZ a společného objednávání. Koncem října 2017 jsme objevili uvolněné nebytové prostory v blízkosti náměstí v uličce k Farnímu kostelu Narození Panny Marie. Majitelům se náš záměr na provozování obchodu s lokálními produkty zamlouval. Dokonce byli natolik vstřícní, že prostory opravili tak, aby v nich bylo možné co nejdříve otevřít a provozovat potravinářský podnik.

Dne 12. prosince 2017 jsme družstevní obchůdek Viktorina LOCA otevřeli. Zpočátku byla otevírací doba soustředěna do odpoledních hodin, protože prodej zajišťovali členové družstva jako dobrovolnou práci pro družstvo po skončení svých pracovních povinností. Určitá skupina zákazníků si náš obchůdek oblíbila a stali se pravidelnými zákazníky.

Po necelém roce fungování jsme otevírací dobu rozšířili i na dopolední prodej. Udržení kvality prodeje a dostupnosti zboží si žádá systematický přístup k provozování obchodu, což dosavadní poněkud živelný způsob organizace chodu obchodu brzdil. Stabilizaci a postupné rozvíjení družstevního obchůdku bude od roku 2019 řídit členka družstva v pracovní pozici vedoucí prodejny v rámci zaměstnaneckého poměru.

Ačkoliv vnímáme naše družstvo jako subjekt, který si na svou činnost musí vydělat, není jeho hlavním cílem vytvářet zisk pro rozdělení družstevníkům. Sledujeme změny, které provázejí rozvoj společnosti, a chceme jejich nepříznivým důsledkům čelit větším zaměřením pozornosti na místo, kde žijeme. Proto chceme například povzbudit místní obyvatele k vlastní produkci potravin pro trh, nabídnout jim poradenství pro začínající zemědělce a výrobce potravin v domácnosti, aby se zorientovali v příslušných předpisech. Na společných setkáním chceme veřejnosti předávat rovněž informace o sociálních a enviromentálních aspektech podnikání, které jsou pro nás důležité.